آموزشگاه علمی آزاد

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 358

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات :13)

طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد

   مقدمــه :

رشد سريع جمعيت در دهه های 1350 و 60 موجب تغيير در ساختار جمعيتی كشور گشته است به گونه ای كه جمعيت ايران تبديل به جوان ترين جمعيت در ميان ملل جهان شده است. در عين حال اين موضوع موجب بروز برخی مشكلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی رويه متقاضيان كار از سويی و جذب سهم عمده‌ای از بودجه كشور به امور جاری نظير تامين بهداشت و آموزش همگانی از ديگر سو شده است كه اين انر نيز به نوبه خود سبب افت در روند رو به رشد زير ساخت های عمرانی و صنعتی و به تبع آن افزايش نرخ بيكاری شده است.

ادامه مطلب

آموزشگاه ساخت گلهای چينی

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 336

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 12)

طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه ساخت گلهای چينی با ظرفيت پذيرش 600 هنر آموز در سال

آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی ( چينی )

 مقــدمه :

عدم توجه كافی به مبحث آموزش هنر و كار دستی در نظام آموزشی كشور از يك سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كه پيامد تعطيلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم ترين فرصت های دانش آموزان و دانشجويان به منظور كسب مهارت در رشته های هنری يا فنی به شمار می رود موجب احساس نياز به فراگيری هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمی آموزشی شده است . در اين ميان هنر های دستی نظير ساخت گل، مجسمه و درختچه های مصنوعی جايگاه خاصی بين بانوان و دختران داراست.

ادامه مطلب

آموزشگاه زبان‌های خارجی

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 306

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 12)

طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه زبان‌های خارجی با ظرفيت1872 دانش‌آموز در سال

   مقدمــه :

رشد روزافزون سطح تحصيلات افراد جامعه، باعث افزايش ميزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از ديگر سو ، حجم اين منابع به حدی است كه نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نيست، بلكه حتی در صورت ترجمه شدن اين مطالب، مدت زماني كه صرف ترجمه مطلب می شود ، باعث از دست رفتن تازگی آن مطلب می گردد. به همين دليل آشنايی با زبان های خارجی، سهم بسزايی در سهولت استفاده از منابع علمی، اعم از كتب و نشريات تخصصی و همچنين اينترنت دارد. ضمن اينكه تسلط به زبان های خارجی موجب استفاده سهل تر از نرم افزارهای عمومی و تخصصی رايانه ای را نيز فراهم می آورد.

ادامه مطلب

آموزشگاه رانندگی

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 342

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 13)

طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه رانندگی با ظرفيت پذيرش 1600 هنرآموز در سال

 مقدمــه :

افزايش جمعيت، رشد شهر نشينی و تمايل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بی رويه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت های درون‌شهری شهروندان افزايش يافته و آنان را ناگزير به استفاده از وسايل نقليه موتوری نموده است. از ديگر سو، فرسودگی ناوگان محدود حمل و نقل عمومی موجب عدم تمايل افراد به استفاده از اين گونه وسايل شده و موجبات استفاده وسيع تر از وسايل نقليه شخصی را فراهم می آورد.

ادامه مطلب

آموزشگاه حسابداری

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 302

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 12)

خدمات آموزشی در زمينه حسابداری دستی و رايانه‌ای

طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه حسـابداری با ظرفيت1664 دانش‌آموز در سال

   مـقـدمه :

انجام هر فعاليت اقتصادی، مستلزم ايجاد سازوكاری برای نگهداری و ثبت گردش‌های انواع مالی، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و ... است. به اين منظور از فن حسابداری در وهله نخست به عنوان ابزاری برای سنجش عملكرد مالی فعاليت های اقتصادی و در مرحله بعد به عنوان مستندی برای اتخاذ تصميمات مديريت عالی در مورد انجام سرمايه ‌گذاری ها يا فعاليت های جديد ياد می شود.

ادامه مطلب

احداث باشگاه ورزشی

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 282

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 12)

باشگاه ورزشی ( ورزش های رزمی ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال

طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال

    مـقـدمـه :

    تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشينی، موجب ايجاد تغييراتی در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليت های فيزيكی از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلی در افزايش نرخ ابتلا به بيماری های گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می آيد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت های روزانه می تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.

ادامه مطلب

احداث استخر سرپوشيده

دسته: کارآفرینی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 286

احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشی و تفريحی

طرح توجيه فنی ، مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشيده

    مـقـدمـه :

    تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشينی، موجب ايجاد تغييراتی در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهای فيزيكی از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلی در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهای گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار مي‌آيد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت های روزانه می تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.

ادامه مطلب

مهندسی نرم افزار (طراحی سیستم بانک)

دسته: نرم افزار | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 455

مشخصات فایل  : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 48)

سر فصل ها

فصل اول : سیستم مکانیزه بانکی (مزایای سیستم و وضعیت فعلی)

فصل دوم : نمودارهای ERD

نمودار ERD شماره 10 :

 

 

ادامه مطلب
ذکر مطلبی از این سایت با اجازه مدیر سایت بلامانع است. © 1399 - 1395
  • طراحی و برنامه نویسی وب پدیده