پروژه سازه های بتن آرمه

دسته: عمران | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 441

پروژه سازه های بتن آرمه

معرفی پروژه

پروژه حاضر ،  ساختمانی با کاربری مسکونی واقع در شهر کرمان می باشد که شامل زیر زمین و پارکینگ اتومبیل در یک طبقه ودرهفت طبقه دیگر هر کدام از دو واحد مسکونی تشکیل شده اند .

سقف 4 طبقه پایین بصورت دال اجرا و سقف 4 طبقه بالا از تیرچه وبلوک استفاده شده است.

سیستم باربر

سیستم باربرجانبی ، دیواربرشی دردو جهت می باشد .

مشخصات مصالح مصرفی:

مشخصات مصالح مصرفی در این سازه به صورت زیر می باشد .

 fc' = 1000    مقاومت فشاری 28 بتن

  fy = 4000   مقاومت تسلیم آرماتور طولی

  fys = 2800   مقاومت تسلیم آرماتور عرضی

در این پروژه به دلیل استفاده از بتن پرمقاومت (HPHSC) برای محاسبات مربوط به خمش و استفاده از دیاگرام های تداخلی از آئین نامه های مربوطه استفاده شده است .

آیین نامه ها

دراین پروژه جهت بارگذاری ثقلی وجانبی وطراح یازآیین نامه های زیراستفاده شده است .

1- بارگذاری ثقلی – آیین نامه مبحث6

2- بارگذاری جانبی- آیین نامه2800 (ویرایش 3)

3- طراحی اسکلت بتنی – آیین نامه آبا ونیوزلند و استرالیا و ....

نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل و طراحی سازه

ETABS  Ve.9.5     .1

SEFE  Ve.8.1       .2

ترکیبات بار:

ترکیبات معرفی شده به نرم افزار ETABS جهت تحلیل وطراحی سازه :

1. Comb 1 : 1.25 DL      

2. Comb 2 : 1.25 DL + 1.5 LL

3. Comb 3,4 : DL+ 1.2 LL ±1.2 ELX                  

4. Comb 5,6 : DL+ 1.2 LL ±1.2 ELY

5. Comb 7,8 : 0.85 DL ±1.2 ELX                       

6. Comb9,10 : 0.85 DL ±1.2 ELY

7. Comb 11,12 : DL+ 1.2 LL ±1.2 ELXP

8. Comb 13,14 : DL+ 1.2 LL ±1.2 ELXN

9. Comb 15,16 : DL+ 1.2 LL ±1.2 ELYP

10. Comb 17,18 : DL+ 1.2 LL ±1.2 ELYN

11. Comb 19,20 : 0.85 DL ±1.2 ELXP

12. Comb 21,22 : 0.85 DL ±1.2 ELXN

13. Comb 23,24 : 0.85 DL ±1.2 ELYP

14. Comb 25,26 : 0.85 DL ±1.2 ELYN

ترکیبات معرفی شده به نرم افزار SAFE جهت تحلیل وطراحی سازه :

1. Comb 1 : DL+LL

2. Comb2 : (0.75)DL+LL±ELX

3. Comb : (0.75)DL+LL±ELY

 

فهرست مطالب

معرفی پروژه

تعیین ابعاد اولیه اعضا

محاسبه بارهای ثقلی

بار زنده

بار برف

بار باد

بار زلزله

طراحی تیرهای طبقات با دال

طراحی تیرهای طبقات با سقف تیرچه بلوک

طراحی ستون های چهار طبقه پایین

طراحی ستون های چهار طبقه بالا

طراحی دیوار برشی

طراحی تیر پله

طراحی تیرچه

طراحی دال

ضمیمه

ETABD  Summary    

     دیتیل های اجرایی

     نمودارهای تداخلی

 

نقد و دیدگاه کاربران


نام :
*
ایمیل : (پنهان)
*
متن پیام :
*
-
ذکر مطلبی از این سایت با اجازه مدیر سایت بلامانع است. © 1400 - 1395
  • طراحی و برنامه نویسی وب پدیده